Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczna analiza instrumentalna T.MAZ.CHANI.SI.TTWTX
Reguły punktacji przedmiotu

TTWXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTWXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(08/09Z - ...)
3
(09/10L - ...)
3
(10/11 - ...)
3
(10/11L - 10/11L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)