Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw 1: Podstawy biotechnologii przemysłowej T.KTF.09L12.SI.TTZIX
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(13/14L - ...)
3
(13/14L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)