Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej T.IAP.PPDIN.SI.TTWTX
Reguły punktacji przedmiotu

TTWXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTWXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 15
(08/09Z - ...)
15
(11/12Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)