Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria procesowa T.IAP.OINPR.NI.TTZXX
Reguły punktacji przedmiotu

TTZCX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZDX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Dietetyka ogólna, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZTX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZXX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZCX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZDX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Dietetyka ogólna, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZTX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, stacjonarne, I stopnia
TTZXX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 8
(06/07L - ...)
3
(13/14L - ...)
8
(06/07L - ...)
8
(06/07 - ...)
8
(07/08Z - ...)
8
(09/10L - 15/16Z)
7
(15/16L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)