Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw V: Biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego T.F5.EL52.SI.TBSBZ.T
Reguły punktacji przedmiotu

TBSXY.SI.07 - Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TBSXZ.SI.07 - Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TBSXY.SI.07
Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TBSXZ.SI.07
Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(21/22Z - 21/22Z)
3
(21/22Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)