Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw II: Technologia chłodnicza i przechowalnictwo żywności T.F5.EL22.SI.TBSBZ.T
Reguły punktacji przedmiotu

TBSXZ.SI.07 - Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TTDXY.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTDXZ.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TBSXZ.SI.07
Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TTDXY.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTDXZ.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 2
(21/22Z - ...)
2
(20/21L - ...)
2
(23/24Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)