Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy III: Nowoczesne techniki wykrywania zafałszowań żywności T.F2.EK31.SM.TJBJY.T
Reguły punktacji przedmiotu

TJBXY.SM.03 - Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TJBXY.SM.03
Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 2
(15/16Z - 15/16L)
3
(16/17Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)