Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy III: Wybrane zagadnienia z enzymologii w przetwórstwie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego T.F1.EK33.SM.TTZXZ.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(19/20L - ...)
3
(19/20L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)