Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy magisterskiej T.DZT.PRACM.SM.TTZXX
Reguły punktacji przedmiotu

TTZCX.SM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZTX.SM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia Żywności, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZCX.SM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZTX.SM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia Żywności, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 20
(09/10 - ...)
20
(09/10 - ...)
20
(09/10Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)