Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna Technologia Żywności T.CHK.OGTZC.SI.TTZCX
Reguły punktacji przedmiotu

TTDXY.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTZBX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, stac., I st.
TTZCX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTDXY.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTZBX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, stac., I st.
TTZCX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZTX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(15/16Z - 15/16Z)
6.5
(09/10Z - ...)
6
(07/08 - 08/09Z)
6.5
(08/09L - ...)
6
(07/08Z - ...)
6.5
(08/09L - 08/09L)
7
(12/13Z - ...)
6.5
(08/09L - 08/09L)
6.5
(09/10Z - 09/10Z)
6.5
(10/11Z - 10/11Z)
6.5
(11/12Z - 11/12Z)
7
(12/13Z - 14/15L)
6
(15/16Z - ...)
6.5
(15/16Z - ...)
7
(13/14Z - 13/14Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)