Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności T.CHK.NTRPU.SM.TTZXX
Reguły punktacji przedmiotu

TTZCX.SM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZTX.SM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia Żywności, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZZX.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka z dietetyką, II stopień

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZCX.SM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZTX.SM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia Żywności, stacjonarne, II stopnia
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZZX.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, Żywienie człowieka z dietetyką, II stopień
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(10/11Z - 10/11L)
4
(10/11Z - 11/12)
5
(12/13Z - ...)
5
(09/10Z - ...)
4
(10/11Z - 10/11L)
4
(11/12Z - 11/12L)
5
(12/13Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)