Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności T.CHK.NTRPU.NM.TTZXX
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXX.NM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXY.NM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXX.NM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXY.NM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(11/12Z - ...)
4
(11/12Z - 14/15Z)
3
(14/15L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)