Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna I: Analiza sensoryczna w badaniach jakości żywności T.AJZ.TSP11.NM.TTZTS
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXX.NM.03 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXY.NM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXX.NM.03
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXY.NM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 7
(11/12Z - ...)
7
(11/12Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)