Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka (200h) T.6s.PRAK.SI.TTDDX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTDXY.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTDXZ.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTDXY.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTDXZ.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 8
(17/18Z - ...)
8
(20/21L - 20/21L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)