Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena produkcji potraw i żywienia T.5s.HPPZ.SI.TTDDX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTDXY.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTDXY.SM.03 - Dietetyka, stacjonarne, II stopnia
TTDXZ.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTDXY.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTDXY.SM.03
Dietetyka, stacjonarne, II stopnia
TTDXZ.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(17/18Z - 18/19L)
5
(19/20Z - ...)
5
(19/20Z - ...)
5
(20/21Z - 20/21Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)