Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna technologia żywności T.4s.OTZY.SI.TTZTX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXZ.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXZ.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 6
(16/17L - 17/18L)
7
(18/19L - ...)
6
(16/17L - 18/19Z)
7
(18/19L - ...)
6
(16/17L - ...)
6
(16/17L - 16/17L)
7
(17/18L - 18/19L)
7
(19/20Z - ...)
7
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)