Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogólna technologia żywności T.3s.OTZY.SI.TJBJY.T
Reguły punktacji przedmiotu

TJBXY.SI.07 - Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TJBXY.SI.07
Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 6
(15/16Z - 17/18L)
7
(18/19Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)