Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia żywności T.3s.MIZY.NI.TTZTX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXZ.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.NM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXZ.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 8
(16/17Z - 17/18L)
7
(18/19Z - ...)
7
(18/19Z - ...)
7
(18/19Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)