Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy i urządzenia działu warzelni T.2s.PUDW.SP.TPIWY.T
Reguły punktacji przedmiotu

TPIWY.SP.02 - Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TPIWY.SP.02
Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 1
(17/18L - 19/20L)
3
(20/21Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)