Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa (4 tygodnie) T.2s.PRDY.NM.TTZXX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXY.NM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXZ.NM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXY.NM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
TTZXZ.NM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 6
(15/16L - ...)
6
(15/16L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)