Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności T.2s.NTPZ.SM.TTZXX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTZXY.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SM.03 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTZXY.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
TTZXZ.SM.03
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 5
(16/17Z - ...)
5
(16/17Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)