Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa i ochrona roślin winiarskich T.1s.UORW.SP.TENOY.O
Reguły punktacji przedmiotu

TENOY.SP.02 - Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TENOY.SP.02
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 1
(18/19L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)