Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego T.1s.TPRZ.SI.TGCXZ.T
Reguły punktacji przedmiotu

TGCXZ.SI.07 - Gastronomia i catering dietetyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TGCXZ.SI.07
Gastronomia i catering dietetyczny
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 5
(23/24Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)