Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna T.1s.TEIN.SI.TTWTX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TJBXY.SI.07 - Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
TTDXY.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TJBXY.SI.07
Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
TTDXY.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(15/16Z - 15/16Z)
3
(15/16Z - 15/16L)
3
(14/15Z - ...)
3
(15/16Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)