Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa (200 godz.) T.1s.PRDY.SM.TTDXZ.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTDXZ.SM.03 - Dietetyka, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTDXZ.SM.03
Dietetyka, stacjonarne, II stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 7
(19/20L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)