Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna T.1s.CHON.SI.TTZTZ.T
Reguły punktacji przedmiotu

TTDXZ.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTZXZ.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXZ.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TTDXZ.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTZXZ.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXZ.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 8
(19/20Z - ...)
8
(19/20Z - ...)
8
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)