Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTZTX.T
Reguły punktacji przedmiotu

TBSXY.SI.07 - Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TBSXZ.SI.07 - Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TTDXY.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXZ.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXZ.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TBSXY.SI.07
Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TBSXZ.SI.07
Browarnictwo i Słodownictwo, stacjonarne, I stopnia
TTDXY.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
TTZXZ.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXZ.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 9
(18/19Z - ...)
9
(16/17Z - ...)
9
(15/16Z - ...)
9
(15/16Z - ...)
9
(15/16Z - ...)
9
(15/16Z - ...)
9
(15/16Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)