Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka R.x.BFI4A.SI.RROBX
Reguły punktacji przedmiotu

RROXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(06/07 - 09/10L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)