Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXZ
Reguły punktacji przedmiotu

RZAXZ.SL.06 - Zarządzanie, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RZAXZ.SL.06
Zarządzanie, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(22/23L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)