Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controlling w firmach R.F6.CWF.SL.RZAXZ
Reguły punktacji przedmiotu

REKXY.SL.06 - Ekonomia, 1st., stacjonarne
RZAXZ.SL.06 - Zarządzanie, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKXY.SL.06
Ekonomia, 1st., stacjonarne
RZAXZ.SL.06
Zarządzanie, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(22/23L - ...)
3
(22/23L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)