Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewaloryzacja środowiska R.F5.RSR.SI.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

RJBSY.SM.04 - Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 2 st., stacjonarne (po studiach licencjackich)
ROSOX.SM.04 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOY.SM.04 - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RJBSY.SM.04
Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 2 st., stacjonarne (po studiach licencjackich)
ROSOX.SM.04
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOY.SM.04
Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(09/10Z - ...)
5
(16/17Z - ...)
10
(09/10Z - 09/10Z)
5
(15/16Z - ...)
5
(12/13Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)