Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odzysk i recykling R.F5.ORE.SI.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.
ROSOX.SM.04 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
ROSOY.SM.04 - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.
ROSOX.SM.04
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
ROSOY.SM.04
Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(09/10 - ...)
10
(09/10Z - 09/10Z)
15
(10/11Z - ...)
4
(12/13L - ...)
4
(12/13Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)