Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia biznesu R.F4.SBZ.SL.RZEKX
Reguły punktacji przedmiotu

REKXY.NL.06 - Ekonomia, 1 st., niestacjonarne
REKXZ.SL.06 - Ekonomia, 1st., stacjonarne
RZAXZ.SL.06 - Zarządzanie, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKXY.NL.06
Ekonomia, 1 st., niestacjonarne
REKXZ.SL.06
Ekonomia, 1st., stacjonarne
RZAXZ.SL.06
Zarządzanie, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
2
(07/08L - ...)
4
(14/15L - 14/15L)
3
(20/21L - ...)
3
(20/21L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)