Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy jakości w gospodarce żywnościowej R.F3.SJG.SM.REKMY
Reguły punktacji przedmiotu

REKEZ.SM.04 - Ekonomia, 2st., stacjonarne - spec. zarządz. i mark., ekonomika gosp. żywn., handel i usługi, I.M. DD B.E.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKEZ.SM.04
Ekonomia, 2st., stacjonarne - spec. zarządz. i mark., ekonomika gosp. żywn., handel i usługi, I.M. DD B.E.
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(10/11Z - ...)
4
(20/21Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)