Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym R.F2.ZSP.SL.REKYZ
Reguły punktacji przedmiotu

REKXZ.SL.06 - Ekonomia, 1st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
REKXZ.SL.06
Ekonomia, 1st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(21/22L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)