Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZBX
Reguły punktacji przedmiotu

TJBXY.SI.07 - Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
TTZBX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, stac., I st.
TTZTX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TJBXY.SI.07
Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
TTZBX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, stac., I st.
TTZTX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Technologia żywności i żywienie człowieka, Technologia żywności, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 9
(13/14L - 13/14L)
9
(09/10 - ...)
9
(09/10L - ...)
9
(10/11Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)