Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX
Reguły punktacji przedmiotu

TJBXY.SI.07 - Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
TTDXY.SI.07 - Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTWXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07 - Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TJBXY.SI.07
Jakość i bezpieczeństwo żywności, stacjonarne I stopnia
TTDXY.SI.07
Dietetyka, stacjonarne, I stopnia
TTWXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, Towaroznawstwo Żywności, stacjonarne, I stopnia
TTWXY.SI.07
ZAKOŃCZONY - Towaroznawstwo, stacjonarne, I stopnia
TTZXY.NI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, niestacjonarne, I stopnia
TTZXY.SI.07
Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 8
(14/15Z - 14/15L)
8
(12/13Z - ...)
9
(08/09Z - 10/11Z)
8
(11/12Z - ...)
9
(08/09Z - 10/11Z)
8
(11/12Z - ...)
8
(08/09Z - ...)
8
(14/15Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)