Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena oddziaływania na środowisko R.7s.ODS.SI.ROSXX.I
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.SM.04 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.SM.04
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., stacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
2
(09/10Z - 17/18Z)
10
(09/10Z - 09/10Z)
3
(17/18Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)