Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium R.6s.SI.SI.RROXX
Reguły punktacji przedmiotu

RROAX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROXY.SI.07 - Rolnictwo, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROAX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROXY.SI.07
Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
1
(09/10L - ...)
5
(11/12L - 11/12L)
2
(13/14L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)