Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Relations R.5sa.INR.SI.RROAY
Reguły punktacji przedmiotu

RROEY.SI.07 - Agriculture, 1 level, full time

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROEY.SI.07
Agriculture, 1 level, full time
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
3
(15/16Z - ...)
4
(15/16Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)