Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Horticulture I R.5sa.HOR.SI.RROEZ
Reguły punktacji przedmiotu

RROEZ.SI.07 - Agriculture, 1 level, full time

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROEZ.SI.07
Agriculture, 1 level, full time
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 11
(19/20Z - 19/20Z)
5
(22/23Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)