Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewaloryzacja środowiska R.5s.RSR.NI.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOX.NM.04 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOY.NM.04 - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach licencjackich)
ROSOZ.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOX.NM.04
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 2 st., niestacj. (po studiach licencjackich)
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOY.NM.04
Ochrona Środowiska, 2 st., niestacjonarne (po studiach licencjackich)
ROSOZ.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 5
(08/09Z - ...)
7
(10/11Z - 10/11Z)
10
(11/12Z - 11/12Z)
5
(14/15Z - 17/18Z)
4
(18/19Z - ...)
10
(11/12Z - 11/12Z)
6
(12/13Z - ...)
3
(17/18Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)