Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Roślinna produkcja pierwotna R.5s.RPP.SI.RBIOZ
Reguły punktacji przedmiotu

RBIOY.SI.07 - Biogospodarka, 1 st., stacjonarne
RBIOZ.SI.07 - Biogospodarka, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RBIOY.SI.07
Biogospodarka, 1 st., stacjonarne
RBIOZ.SI.07
Biogospodarka, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
8
(16/17Z - ...)
6
(17/18Z - ...)
4
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)