Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody R.5s.OPR.SI.RROXZ
Reguły punktacji przedmiotu

RROAY.NI.07 - Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXY.SI.07 - Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
RROXZ.SI.07 - Rolnictwo, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROAY.NI.07
Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXY.SI.07
Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
RROXZ.SI.07
Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 2
(10/11Z - ...)
2
(11/12Z - ...)
2
(14/15Z - ...)
2
(21/22Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)