Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody R.5s.OPR.SI.RROXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.
ROSOY.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
RROAX.NI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07 - Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXY.SI.07 - Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
RROXZ.SI.07 - Rolnictwo, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacj.
ROSOX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.
ROSOY.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
RROAX.NI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., niestacj.
RROAY.NI.07
Rolnictwo, 1 st., niestacjonarne
RROXX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Rolnictwo, 1 st., stacj.
RROXY.SI.07
Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
RROXZ.SI.07
Rolnictwo, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 4
(13/14Z - 13/14Z)
5
(11/12L - 12/13Z)
5
(15/16Z - 15/16Z)
5
(17/18Z - 17/18Z)
2
(11/12Z - 11/12Z)
2
(10/11Z - ...)
2
(11/12Z - ...)
2
(14/15Z - ...)
2
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)