Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy R.5s.IPG.SI.ROSOZ
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOZ.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOZ.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
nie zdefiniowano 3
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)