Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie odpadami R.4s.GOD.SI.ROSXZ
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOZ.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOZ.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(18/19Z - ...)
3
(14/15L - ...)
4
(19/20Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)