Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie odpadami R.4s.GOD.SI.ROSXX
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOY.NI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOY.SI.07 - Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOY.NI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., niestacjonarne
ROSOY.SI.07
Ochrona Środowiska, 1 st., stacjonarne
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
5
(08/09Z - 12/13L)
4
(13/14L - 16/17Z)
3
(16/17L - 17/18Z)
4
(18/19Z - ...)
3
(14/15L - ...)
3
(11/12Z - 17/18L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)