Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Soil Science and Plant Fertilization R.3sa.SSP.SI.RROEZ
Reguły punktacji przedmiotu

RROEZ.SI.07 - Agriculture, 1-st degree, full-time

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RROEZ.SI.07
Agriculture, 1-st degree, full-time
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
6
(21/22Z - ...)
5
(21/22Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)