Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej R.3s.SIP.NI.ROSXX.I
Reguły punktacji przedmiotu

ROSOX.SI.07 - ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ROSOX.SI.07
ZAKOŃCZONY - Ochrona Środowiska, 1 st., stacj.
Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System)
ECTS
4
(08/09Z - 10/11Z)
4
(10/11L - ...)
3
(12/13Z - 12/13Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)